Blog

Celkem rozumná organizace vývoje

Existují metodiky vývoje, které mi jsou sympatičtější než Scrum. Např. v Basecampu pracují způsobem, který nazývají jako Shape up. A celkem dobře odpovídá mým zkušenostem z většího digitálního produktu. O co jde?

 • pracovní cyklus je 6-týdenní (+ 2 týdny výdech)
  • dost na to, aby se stihlo něco netriviálního
  • dost krátké na to, aby byl konec v dohlednu
  • časová dotace je omezením rozsahu (pořád se hledá jak věc vtěsnat do 6 týdnů)
  • možné delší soustředění na jednu věc (big batch)
  • dá se to naplnit více menšími věcmi (small batches)
  • neboduje se dopředu komplexnost
  • plánování nestojí tolik času
  • čas je garantovaný a nikdy se nepřerušuje (vyjma nejvyšších krizovek)
  • čas se typicky neprodlužuje
 • 2 týdny na výdech a “neprojektovou” práci
  • všichni mohou pracovat na čem chtějí
  • maintenance, nový možností / technologie, příprava dalšího cyklu, apod.
 • před představením / předáním vývojářů se ideje rozpracují jen nahrubo
  • popíše se real-life problém (prakticky user stories)
  • měla by být promyšlená vize a základy fungování
  • validuje / konzultuje se návrh v užším expertním týmu
  • ideální jsou ultra-low-level náčmrky na papíře
  • neměly by existovat wireframy (příliš detailní)
  • sepíšou se i věci, kterým je smyslem nebo potřeba se vyhnout
 • pečlivě stejkholdeři vybírají myšlenky, kterým se dá další prostor
 • rozhoduje se před začátkem cyklu co dalšího se udělá
  • existuje jen pár rozpracovaných (vytvarovaných) větších idejí
  • nevytváří se backlog
  • meeting je krátký, ideje vytvarované, a počet lidí nízký
  • co bude tlačit, se objeví v budoucnu zase
  • každej si sám eviduje co chce příště prosadit
 • nedělají se ceremonie
 • nevyžaduje se další osoba jako scrum master
 • jednou za rok se udělá “bug smash” - věnuje se 6 týdnů bugům
 • tým má autonomii v tom jak úkoly vezme, rozdělí do scopes a vyřeší
  • scopes by měly být realizovány ideálně symetricky backend/frontend, aby nevzniklo hodně rozdělaných věcí, které zatím ale nefungují

Není to vhodné pro všechno (např. agenturní práci), ale oproti Scrumu to představuje méně byrokracie, více svobody a flexibility pro dev, větší focus, a reálnější plánování.